Sjöbefäl och inspektörer

Lastsäkring för sjöbefäl och inspektörer (2 dagar)

DSCF0036

Erfarenheter av inträffade haverier har visat på bristande kunskaper om lastsäkring.

För att rederierna skall kunna leva upp till sina skyldigheter enligt ISM-koden och ge sin personal erforderlig utbildning och kunskaper i lastsäkring, anordnar MariTerm AB lastsäkringskurser med innehåll i enlighet STCW.

Målet

Målet med utbildningen är att deltagarna skall uppnå följande färdigheter i enlighet med STCW:

 • rätt kunna använda instruktionerna i Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing liksom instruktionerna i ett fartygs lastsäkringsmanual för alla typer av fordon, järnvägsvagnar och annan typ av last ombord
 • rätt kunna använda befintlig lastsäkringsutrustning och känna till utrustningens begränsningar

Målsättningen är vidare att kursdeltagarna skall inhämta kunskaper för att på ett korrekt sätt kunna hantera ett fartyg om en lastförskjutning skulle inträffa ombord.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till ansvarigt fartygsbefäl i alla fartygstyper där lastsäkring förekommer. Kursen vänder sig även till Transportstyrelsens inspektörer, landanställd rederipersonal, tillverkare och leverantörer av surrningsutrustning och lastbärare, besiktningsmän och försäkringstjänstemän.

Utbildningen

Utbildningen omfattar två kursdagar med teori. Lektioner varvas med diskussioner och grupparbeten.

Kursdokumentation

Varje kursdeltagare får en omfattande dokumentation bestående av nationella och internationella föreskrifter om säkring av last.

Kursintyg

Ett personligt intyg med specificerat kursinnehåll utfärdas till varje kursdeltagare.

Kursavgift

Avgiften för tvådagarskursen är 7.150 kr + moms. I priset ingår kursdokumentation, personligt intyg på genomgången kurs samt måltider enligt programmet. Avgiften faktureras före kursstart.

Program

DAG 1 08.00 – 17.00

 • Introduktion, bakgrund samt presentation av kurs, föreläsare och kursdeltagare
 • Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
 • Regler och rekommendationer för säkring av last ombord i fartyg

Kaffe

 • Beräkning av krafter verkande på lasten ombord i fartyg
 • Grupparbeten på beräkning av krafter

Lunch

 • Allmänna principer för dimensionering av lastsäkring ombord i fartyg
 • Grupparbeten på dimensionering av lastsäkringsutrustning
 • Underlag för dimensionering av lastsäkringsarrangemang

Kaffe

 • Olika typer av lastsäkringsutrustning och deras egenskaper
 • Videofilm från fartyg i hårt väder på Nordatlanten
 • Metoder för stuvning och säkring av olika typer av last ombord i fartyg

DAG 2 08.00 – 17.00

 • Innehåll i och användning av en lastsäkringsmanual
 • Lastning och säkring av gods i lastbärare
 • Lastpåkänningar under transport

Kaffe

 • Allmänna principer för lastsäkring i och på lastbärare
 • Lastsäkringslathundar
 • Grupparbeten på lathundar för lastsäkring
 • Föreskrifter för lastsäkring i lastbärare för land- och sjötransport
 • Stuvning och säkring av skogsprodukter på rolltrailer och kassetter

Lunch

 • Fartygsstabilitet
 • Genomgång av inträffade haverier

Kaffe

 • Handhavande av ett fartyg efter lastförskjutning
 • Repetition
 • Avslutande diskussion och utvärdering

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till Lastsäkring för sjöbefäl och inspektörer går det bra att fylla i formuläret nedan. Anmälan skickas till oss senast 7 dagar före kursstart. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under hösten 2019


Kurstillfällen under våren 2020Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Avgiften 7.150 kr/person + moms faktureras ovanstående företag om inte annat anges.

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.