Specialkurs – Sjöbefäl

Lastsäkring för sjöbefäl och inspektörer (2 dagar)

Denna kurs kan erbjudas som distansutbildning. Kontakta oss för mer information.

DSCF0036

Erfarenheter av inträffade haverier har visat på bristande kunskaper om lastsäkring.

För att rederierna ska kunna leva upp till sina skyldigheter enligt ISM-koden och ge sin personal en lämplig utbildning och kunskaper i lastsäkring, anordnar MariTerm AB lastsäkringskurser med innehåll i enlighet med STCW.

Målsättning

Målet med utbildningen är att deltagarna ska uppnå följande färdigheter i enlighet med STCW:

 • att rätt kunna använda instruktionerna i Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing liksom instruktionerna i ett fartygs lastsäkringsmanual för alla typer av fordon, järnvägsvagnar och annan typ av last ombord
 • att rätt kunna använda befintlig lastsäkringsutrustning och känna till utrustningens begränsningar

Målsättningen är vidare att kursdeltagarna ska inhämta kunskaper för att kunna hantera ett fartyg om en lastförskjutning skulle inträffa ombord.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till ansvarigt fartygsbefäl i alla fartygstyper där lastsäkring förekommer. Kursen vänder sig även till Transportstyrelsens inspektörer, landanställd rederipersonal, tillverkare och leverantörer av surrningsutrustning och lastbärare, besiktningsmän och försäkringstjänstemän.

Utbildningen

Utbildningen omfattar två kursdagar med teori. Lektioner varvas med diskussioner och grupparbeten.

Kursmaterial

Varje kursdeltagare får en omfattande dokumentation bestående av nationella och internationella föreskrifter om säkring av last.

Kursintyg

Ett personligt intyg med specificerat kursinnehåll utfärdas till varje kursdeltagare.

Kursavgift

Avgiften för tvådagarskursen är 7 300 kr + moms. I priset ingår kursdokumentation, personligt intyg på genomgången kurs samt måltider enligt programmet. Avgiften faktureras före kursstart.

Program

Dag 1 08.00 – 17.00

 • Introduktion av kurs och kursdeltagare
 • Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
 • Regler och rekommendationer för säkring av last ombord i fartyg

Kaffe

 • Beräkning av krafter verkande på lasten ombord i fartyg
  • Grupparbeten på beräkning av krafter

Lunch

 • Allmänna principer för dimensionering av lastsäkring ombord i fartyg
  • Grupparbeten
  • Underlag för dimensionering

Kaffe

 • Lastsäkringsutrustning
 • Videofilm: Hårt väder på Nordatlanten
 • Metoder för stuvning och säkring av olika typer av last ombord i fartyg

Dag 2 08.00 – 17.00

 • Lastsäkringsmanual
 • Lastning och säkring av gods i lastbärare
 • Lastpåkänningar under transport

Kaffe

 • Allmänna principer för lastsäkring i och på lastbärare
  • Lastsäkringslathundar
  • Grupparbeten
 • Lastsäkringsföreskrifter för land- och sjötransport
 • Stuvning och säkring av skogsprodukter på rolltrailer och kassetter

Lunch

 • Fartygsstabilitet
 • Genomgång av inträffade haverier

Kaffe

 • Handhavande av ett fartyg efter lastförskjutning
 • Repetition
 • Avslutande diskussion och utvärdering

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till Lastsäkring för sjöbefäl och inspektörer går det bra att fylla i formuläret nedan. Anmälan skickas till oss senast 7 dagar före kursstart. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under 2020Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Avgiften 7 300 kr/person + moms faktureras ovanstående företag om inte annat anges.

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.