Sjöfolk och stuveriarbetare

Lastsäkring för sjöfolk och stuveriarbetare med teori och praktik (2 dagar)

NYK LC (012)

Under kurserna behandlas gällande föreskrifter för lastsäkring liksom TYA’s och IMO’s lastsäkringslathundar för sjötransport.

Kurserna arrangeras av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) i samarbete med MariTerm AB.

OBS! Kursen är avgiftsfri för berättigade deltagare från TYA’s verksamhetsområde.

Målet

För att rederierna skall kunna leva upp till sina skyldigheter enligt ISM-koden och ge sin personal erforderlig utbildning och kunskap i lastsäkring, anordnar TYA i samarbete med MariTerm AB lastsäkringskurser med innehåll enligt STCW. Målsättningen är att kursdeltagarna skall uppnå följande färdigheter:

 • Att rätt kunna tillämpa instruktionerna i ett fartygs lastsäkringsmanual för alla typer av fordon, järnvägsvagnar och annan last ombord
 • Att rätt kunna använda befintlig lastsäkringsutrustning och känna till utrustningens begränsningar

Målsättningen är vidare att kursdeltagarna på ett riktigt sätt skall kunna lastsäkra gods på lastbärare samt kunna avgöra vilka lastsäkringsarrangemang som är godtagbara och vilka som bör åtgärdas innan sjötransport kan ske.

Deltagare

Kurserna vänder sig i första hand till sjöfolk (manskap på däck), stuveriarbetare och besiktningsmän, men även övriga personalkategorier som arbetar med sjötransporter kan ha stor behållning av kursen.

Utbildningen

Utbildningen omfattar två kursdagar och innehåller både teori och praktik. Lektioner och diskussioner om lastsäkring varvas med praktiska övningar och studiebesök. Vid de praktiska övningarna får kursdeltagarna själva säkra olika typer av gods. Lastsäkringen utsätts därefter för de krafter som kan uppstå under transport. Vid studiebesöken bedöms lastsäkringen i inspekterade enheter samt lastsäkringen ombord i något fartyg.

Kursmaterial

Varje deltagare får kursmaterial med detaljerade uppgifter om gällande myndighetskrav och anvisningar för att på ett riktigt sätt kunna utföra god lastsäkring såväl i lastbärare som ombord i fartyg.

Kursintyg

Ett personligt intyg utfärdas till varje kursdeltagare.

Kursavgift

Tvådagarskursen är avgiftsfri för berättigade deltagare från TYA’s verksamhetsområde (i huvudsak anställda i företag som har kollektivavtal med Svenska Transportarbetarförbundet). De som är osäkra om de tillhör TYA’s verksamhetsområde bör kontakta Kirsten Bennike på TYA, se adress, telefon, fax och e-post nedan.

Program

DAG 1 08.00 – 17.00

 • Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
 • Ansvarsfrågor
 • Lastpåkänningar under transport
 • Allmänna principer för säkring av gods under transport
 • Genomgång av föreskrifter för lastsäkring i lastbärare
 • Praktiska lastsäkringsövningar

DAG 2 08.00 – 17.00

 • Genomgång av lastsäkringsutrustning och dess egenskaper
 • Genomgång av föreskrifter för lastsäkring ombord i fartyg
 • Metoder för stuvning och säkring av last ombord i fartyg
 • Innehåll i och användning av en lastsäkringsmanual
 • Inspektion av lastsäkring i container och trailer samt ombord i fartyg
 • Repetition och avslutande diskussion

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Sporthallsvägen 2A, 263 35 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

TYA, Box 1826, 171 26 Solna
Kirsten Bennike
Telefon: 08 – 734 52 45
E-mail: kirsten.bennike@tya.se
www.tya.se

Kursanmälan

Anmälan till Lastsäkring för sjöfolk och stuveriarbetare görs direkt på TYA’s hemsida, www.tya.se.

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.