Lathundar

IMOs lastsäkringslathundar

Som stöd för hur gods skall lastsäkras i lastbärare har de tre FN-organen  IMO (International Maritime Organization), ILO (International Labour Organization) och UN ECE (Economic Commission for Europé) utarbetat IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden). I det informativa material som hör till koden, återfinns bland annat en lathund för lastsäkring, vilken kan laddas ner via följande länkar:

Lathundarna är utformade för intermodala transporter och baseras på största påkänningar för väg, järnväg och sjötransport i något av sjöfartsområdena A, B och C. Den svenska översättningen har tagits fram genom samarbete mellan Kustbevakning och MariTerm AB.

Lathunden, som endast gäller sjötransport, kan laddas ner via nedanstående länk:

Lathunden, som endast gäller för transport av containers i sjöområde C, kan laddas ner via nedanstående länk:

På svenskt initiativ har IMO utgivit modellkursen 3.18 – Safe Packing of Cargo Transport Units som komplement till dess riktlinjer. Till denna modellkurs hör nedanstående tre lastsäkringslathundar för olika transportvägar.

Lathundarna har översatts och kompletterats för svenska förhållanden av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) i samarbete med MariTerm AB. I Sjöfartsverkets föreskrift 2008:4 anges dessa lathundar som en metod för att uppnå erforderliga funktionskrav för lastsäkring i lastbärare vid sjötransport.

Lathundarna, som endast gäller sjötransport, kan laddas hem via nedanstående länkar:

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: info@mariterm.se