Shiphandling

Utbildningens mål och syfte

Fartygsmanövrering (Shiphandling) är en del av Bridge Resource Management-kursen, men den hålls även separat och uppfyller kraven i STCW-koden inklusive Manila-tilläggen del A-II/2 (Manoeuvre and handle a ship in all conditions) och OCIMF SIRE-programmet kapitel 3.6.

Träningen inkluderar effektiva manövreringsmetoder utförd i en godkänd simulatoranläggning. Övningarna innefattar kustnavigering, angöring, lotsembarkering och nödsituationer.

Kursen erbjuder tillfälle till diskussion om “Best Practicies” i enlighet med deltagarnas aktuella erfarenhet.

Kursplats

Utbildningen hålls i simulatorn hos ForSea i Helsingborg.

Kurslängd

Kursen är praktisk och bygger på övningar i simulator under en dag.

Pris

Priset för utbildningen är 7 500 kr exklusive moms per deltagare. Avgiften faktureras före kursstart.

Deltagarantalet är begränsat till sex deltagare per utbildning.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

  Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

  Kurstillfällen under våren 2021  Namn:

  Företag:

  Adress:

  Postnr och ort:

  Telefon:

  E-mail:

  Faktureringsadress:

  Meddelande:  Allmänna villkor

  Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 10 dagar innan.

  Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

  Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.