MariLash

MariTerm AB har i samarbete med Transportstyrelsen och Wallenius Wilhelmsen Logistics utvecklat Excel-programmet MariLash för design och utvärdering av lastsäkringsarrangmang ombord i fartyg.

MariLash hjälper användaren att beräkna förväntade accelerationer för gods ombord, baserat på fartygsdata, stuvningsposition och förväntade våghöjder. Baserat på dessa accelerationer beräknas surrningskrafterna för önskat lastsäkringsarrangemang och arrangemangets förmåga att förhindra lastförskjutning i olika riktningar presenteras.
Beräkningarna sker i huvudsak i enlighet med Annnex 13 i IMO’s Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing. Avancerade användare kan emellertid ställa
in samtliga parametrar efter eget önskemål.

För lastenheternas dimensioner kan antingen standardvärden för olika godstyper användas eller specifika mått angivna av användaren. För närvarande finns MariLash-moduler för följande fem godstyper:

  • Personbil
  • Semitrailer
  • Rolltrailer (MAFI)
  • Fordon
  • Projektlaster

Resultaten av beräkningarna presenteras i en rapport anpassad för utskrift till PDF eller papperskopia.

MariLash levereras med tydliga manualer för varje modul.

Ytterligare information

Kontakta Sven Sökjer-Petersen, 042-33 31 04 för mer information.

MariLash - Cargo - Big (1)MariLash - Acclerations - Big