Utbildningsmaterial

HandbokMariTerm AB har på uppdrag av Transportstyrelsen utarbetat en modellkurs i lastsäkring (modellkurs 3.18) som distribueras genom IMO (International Maritime Organisation). Kursen vänder sig till alla som lastar och säkrar gods i lastbärare för intermodala transporter.

MariTerm AB har även utarbetat delar av undervisningsmaterialet till Hamn & Stuveriskolan.

Vi har även bistått TYA (Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd) i deras arbete med ett sameuropeiskt utbildningsmaterial för lastsäkring på fordon.

Vi kan därför åtaga oss uppdrag med utarbetande av utbildningsmaterial inom vårt kompetensområde.

Lastsäkring är en handbok som vänder sig till alla i transportkedjan som på något sätt är invol­verade i lastning och säkring av gods. Innehållet är baserat på CTU-koden och European Best Practice Guidelines. CTU-koden innehåller ett förslag på ämnen som ska ingå i en lastsäkringsutbildning vilka behandlas i bokens 15 kapitel, för mer information se: