ISPS – SSO/CSO/PFSO

Utbildning av skyddsansvarig enligt ISPS koden
– SSO (Ship Security Officer)
– CSO (Company Security Officer)
– PFSO (Port Facility Security Officer)

Denna kurs erbjuds under hösten 2020 som distansutbildning.

För rederi-, ombord- och hamnpersonal

20151117_123420komp2Utbildningens mål och syfte

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper enligt ISPS koden för den skyddsansvarige ombord (SSO), på rederiet (CSO) samt i hamnen (PFSO) för att kunna medverka i och leda skyddsarbetet. Kursen är uppbyggd enligt IMO’s Model Course 3.19.

Under kursen behandlas bland annat:

  • Sjöfartsskydd
  • Lagstiftning
  • Ansvar för sjöfartsskyddet
  • Skyddsplan och skyddsutrustning
  • Hotidentifikation
  • Motåtgärder
  • Beredskap
  • Inspektioner
  • Certifiering

MariTerm AB är av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare för utbildning av skyddsansvarig ombord.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till befälhavare och befäl som skall inneha befattning som SSO – Ship Security Officer men även till CSO – Company Security Officer och PFSO – Port Facility Security Officer.

Kurslängd

Kursen omfattar två kursdagar där teoretiska lektioner varvas med diskussioner och grupparbeten. Notera att tiderna för kursen brukar vara:
Dag 1: 9.30 – 20.00
Dag 2: 8.00 – 16.00

Kursintyg och certifikat

Varje kursdeltagare tilldelas ett kursintyg enligt Transportstyrelsens anvisningar.

För deltagare som har fullgjort minst 12 månader som fartygsbefäl ger detta kursintyg deltagaren rätt att ansöka om Certifikat som skyddsansvarig ombord SSO (Ship Security Officer) hos Transportstyrelsen som därefter utfärdar certifikatet.

Kursmaterial

Varje kursdeltagare får en kurspärm med omfattande dokumentation i ämnet.

Kursavgift

Avgiften för skyddsutbildningen ISPS – SSO/CSO/PFSO är 8 100 kr/person + moms

I priset ingår kursdokumentation, personligt intyg på genomgången kurs samt kaffe och lunch under kurstiden. Avgiften faktureras före kursstart.

Distansutbildning

Kursen genomförs med hjälp av programmet Zoom via webbläsare (dock ej Internet Explorer) eller skrivbordsapplikation.

Avgiften är 7 500 kr/person + moms per deltagare.

Kursprogrammet följer den ”fysiska” kursen.

Anmälan måste ske senast en vecka före utsatt kursdatum för att vi ska hinna skicka ut kursmaterialet före kurstillfället. Kursintyget på genomgången kurs skickas ut efter kursens slut.

För anmälan, se nedan under Kursanmälan.

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Distansutbildning under hösten 2020Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Meddelande:Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Tillbaka till våra övriga kurser inom Managementsystem.