ISPS – SSO/CSO/PFSO

Utbildning av skyddsansvarig enligt ISPS koden
– SSO (Ship Security Officer)
– CSO (Company Security Officer)
– PFSO (Port Facility Security Officer)

 

För Rederi-, Ombord- och Hamnpersonal

20151117_123420komp2Utbildningens mål och syfte

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper enligt ISPS koden för den skyddsansvarige ombord (SSO), på rederiet (CSO) samt i hamnen (PFSO) för att kunna medverka i och leda skyddsarbetet. Kursen är uppbyggd enligt IMO’s Model Course 3.19.

Under kursen behandlas bland annat:

  • Sjöfartsskydd
  • Lagstiftning
  • Ansvar för sjöfartsskyddet
  • Skyddsplan och skyddsutrustning
  • Hotidentifikation
  • Motåtgärder
  • Beredskap
  • Inspektioner
  • Certifiering

MariTerm AB är av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare för utbildning av skyddsansvarig ombord.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till befälhavare och befäl som skall inneha befattning som SSO – Ship Security Officer men även till CSO – Company Security Officer och PFSO – Port Facility Security Officer.

Kurslängd

Kursen omfattar två kursdagar där teoretiska lektioner varvas med diskussioner och grupparbeten. Notera att tiderna för kursen brukar vara:
Dag 1: 9.30 – 20.00
Dag 2: 8.00 – 16.00

Kursintyg och certifikat

Varje kursdeltagare tilldelas ett kursintyg enligt Transportstyrelsens anvisningar.

För deltagare som har fullgjort minst 12 månader som fartygsbefäl ger detta kursintyg deltagaren rätt att ansöka om Certifikat som skyddsansvarig ombord SSO (Ship Security Officer) hos Transportstyrelsen som därefter utfärdar certifikatet.

Kursmaterial

Varje kursdeltagare får en kurspärm med omfattande dokumentation i ämnet.

Kursavgift

Avgiften för skyddsutbildningen ISPS – SSO/CSO/PFSO är 8 100 kr/person + moms

I priset ingår kursdokumentation, personligt intyg på genomgången kurs samt kaffe och lunch under kurstiden. Avgiften faktureras före kursstart.

Ytterligare Information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under våren 2020Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 10 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

 

Tillbaka till våra övriga kurser inom Managementsystem.