Rederi & hamn

Tjänster för rederier och hamnar

ISPS SignMariTerm AB erbjuder ett flertal tjänster som riktar sig mot rederier och hamnar, så som utbildning inom marina managementsystem (ledningssystem) och lastsäkring, konsultation inom ISM och ISPS samt framtagning av manualer för fartygsspecifika rutiner.

De tjänster MariTerm AB kan erbjuda framgår av förteckningen nedan.

Utbildning

Konsultation

Manualer

Prov

Programvara

20151117_123420komp2