Branschnorm

Branschnorm – För lastsäkring baserad på kraven i TSFS 2017:25 samt EU-direktivet 2014/47/EU om flygande inspektioner

style=Från den 20 maj 2018 gäller nya regler i EU för lastsäkring vid internationella transporter. I Sverige har vi redan sedan tidigare högt ställda krav och de nya reglerna innebär inga större förändringar i hur godset ska lastsäkras men vissa nyheter finns kring mängden utrustning och vilka normer som gäller för den fasta utrustningen.

Som en vägledning och för att tydliggöra vad som gäller vid vägtransport har TYA tillsammans med MariTerm AB tagit fram en branschnorm som kan laddas hem här.

Branschnormen ger exempel på hur olika godsslag kan lastsäkras i enlighet med gällande regler.

Utöver de metoder som anges i denna branschnorm kan även andra lastsäkringsarrangemang användas om de uppfyller föreskriftens krav. Detta kan visas genom att använda TYAs lathund, appar (ladda ner MariTerms lastsäkringsapp ReadyLash här), teknisk beräkning, praktiska prov eller hänvisning till andra källor, såsom:

  • Europeiska riktlinjer för bästa praxis av lastsäkring för vägtransport (EU BPG)
  • IMO/ILO/UN ECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden)
  • IRU International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport

Ladda ner branschnormen här!