Godsskadeutredningar

Besiktning och godsskadeutredningar

besiktningMariTerm AB har vid ett flertal tillfällen fått i uppdrag att utreda orsaken till lastskador och biträtt olika parter i tvister då gods har skadats under transport. MariTerm har även på uppdrag av försäkringsbolag och Statens Haverikommission genomfört utredningar i samband med större haverier som inträffat under transport eller vid lasthantering.

MariTerm har av Transportstyrelsen godkända besiktningsmän för besiktning av lastsäkring samt för att utreda eventuell godsskada.

Kontakta Peter Andersson, 042-33 31 00 för mer information.