CCM – Crowd and Crisis Management

Utbildning inom CCM – Crowd and Crisis Management

För befälhavare, överstyrmän, tekniska chefer, förste fartygsingenjör och annan personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer

Utbildningens mål och syfte

På alla passagerar- och roro/passagerarfartyg som får ta mer än 100 passagerare, ska befälhavaren, överstyrman, teknisk chef, förste fartygsingenjör och annan personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer inneha specialbehörighet för krishantering (Crisis Management). Personal som ska bistå passagerare i nödsituationer ska ha genomgått utbildning i kontroll av folkmassor (Crowd Management). Kursen hålls i enlighet med IMO Model Course 1.29 under 3,5 dagar.

Målet för krishanteringskursen är bl.a. att kunna:

  • Organisera säker förflyttning av passagerare vid embarkering och debarkering.
  • Organisera nödprocedurer ombord.
  • Optimera användningen av tillgängliga resurser.
  • Kontrollera aktiviteterna vid nödlägen.
  • Kontrollera passagerare och personal i nödsituationer.
  • Skapa och upprätthålla effektiv kommunikation.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till befälhavare, överstyrmän, tekniska chefer, förste fartygsingenjörer och annan personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer.

Kurslängd

Kursen hålls i enlighet med IMO Model Course 1.29 under 3,5 kursdagar där teoretiska lektioner varvas med diskussioner och grupparbeten.

Kursintyg och certifikat

Varje kursdeltagare erhåller efter genomförd utbildning, ett personligt kursintyg med specificerat kursinnehåll, som bevis på sin delaktighet.

Kursmaterial

Varje kursdeltagare får en kurspärm med omfattande dokumentation i ämnet.

Kursavgift

Avgiften för CCM-kursen är 10 000 kr/person + moms

I priset ingår kursdokumentation, personligt intyg på genomgången kurs samt kaffe och lunch under kurstiden. Avgiften faktureras före kursstart.

Ytterligare Information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till kursen går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under 2018Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 10 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

Tillbaka till våra övriga kurser inom Managementsystem.