Lastsäkring

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, fartyg och människor och ibland orsaka svåra olyckor och haverier. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt och det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för att lastsäkringen blir utförd.

MariTerm AB har gedigen erfarenhet inom området lastsäkring och kan erbjuda utbilding och konsultation enligt följande:

  • Lastsäkringsinstruktioner och lastsäkringsintyg utarbetas för att ge tydliga anvisningar om hur gods skall lastas och säkras i container, växelflak, trailer, lastbil eller järnvägsvagn. Instruktionerna utarbetas för att uppfylla gällande bestämmelser för transport av gods på väg, järnväg och till sjöss. Dessa instruktioner kan lämpligen införas i företagets kvalitetsinstruktioner.
  • MariTerm bedriver lastsäkringsutbildning i form av öppna eller företagsinterna kurser som är avsedda för varuägare, transportörer, hamn- och terminalpersonal och andra som på olika sätt arbetar med godstransporter. Kurserna ger nödvändiga kunskaper om teoretiska och praktiska metoder för att på bästa sätt lasta och säkra gods i olika lastbärare.
  • Vårt utbildningsmaterial Handbok i Lastsäkring består av en lättläst och rikt illustrerad bok om lastning och säkring av gods samt ett övningshäfte och facit.
  • MariTerm har genomfört ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt inom lastsäkringsområdet. I RASLA-projektet utarbetades förslag på utrustning för rationell säkring av last på fordon och järnvägsvagnar. En del av den utrustning som togs fram inom detta projekt har installerats på den lastsäkringsbil som används för de praktiska delarna av våra utbildningar.
  • MariTerm har av Sjöfartsverket godkända besiktningsmän för lastsäkring.

Stora Enso Nymolla prov 1

Volvo PV 2