Lathundar

IMOs lastsäkringslathundar

Som stöd för hur gods skall lastsäkras i lastbärare har de tre FN-organen  IMO (International Maritime Organization), ILO (International Labour Organization) och UN ECE (Economic Commission for Europé) utarbetat IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU-koden). I det informativa material som hör till koden, återfinns bland annat en lathund för lastsäkring, vilken kan laddas ner via följande länkar:

Lathundarna är utformade för intermodala transporter och baseras på största påkänningar för väg, järnväg och sjötransport i något av sjöfartsområdena A, B och C. Den svenska översättningen har tagits fram genom samarbete mellan Kustbevakning och MariTerm AB.

Lathunden, som endast gäller sjötransport, kan laddas ner via nedanstående länk:

Lathunden, som endast gäller för transport av containers i sjöområde C, kan laddas ner via nedanstående länk:

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Sporthallsvägen 2A, 263 35 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04
E-mail: info@mariterm.se