ISM internauditering med risk- & orsaksanalys

Utbildning inom ISM – Internauditering med Risk- & Orsaksanalys

ORTVIKENFör personal på rederier och ombord i fartyg

Utbildningens mål och innehåll

Kursen syftar till att skapa insikt i ISM-koden och det förebyggande arbete som enligt koden ska vidtas för att upprätthålla god säkerhet ombord på fartyg. Kursen fokuserar därför på de roller som befälhavaren och företagsledningen har i att tillgodose kodens efterlevnad, vilket gör att utbildningen lämpar sig väl till såväl befäl som övrig rederianställd säkerhetspersonal. Kursen belyser även de fallgropar som många gånger kan uppstå vid bristfällig internauditering.

Trots att rutinerna efterlevs så förekommer det att brister uppstår och i dessa situationer är det av stor vikt att bakgrunden till bristen analyseras och blir belyst. Metoderna för utvärdering, Risk Assessment och Root Cause Analysis, behandlas därför under denna kurs. Med utvecklade tekniker för Risk- och Orsaksanalys är det möjligt att genomföra korrigeringar i de rutiner som tidigare använts, vilket skapar effektivare metoder för framtida arbete med att upprätthålla god säkerhet ombord.

Kurslängd

Kursen omfattar två kursdagar där teoretiska lektioner varvas med diskussioner och grupparbeten.

Målgrupp

ISM – Internauditering med Risk- & Orsaksanalys vänder sig till befälhavare, övrigt befäl ombord, DP samt övrig “Safety”-ansvarig personal på rederierna.

Kursintyg

Varje kursdeltagare erhåller efter genomförd utbildning, ett personligt kursintyg med specificerat kursinnehåll, som bevis på sin delaktighet.

Kursavgift

Avgiften för ISM – Internauditering med Risk- & Orsaksanalys är 7 900 kr/person + moms.

I priset ingår kursdokumentation, personligt intyg på genomgången kurs samt kaffe och lunch under kurstiden. Avgiften faktureras före kursstart.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Sven Sökjer-Petersen
Telefon: 042 – 33 31 04, Fax: 042 – 33 31 02
E-mail: sven.petersen@mariterm.se
www.mariterm.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till ISM-Internauditering med Risk- & Orsaksanalys går det bra att fylla i formuläret nedan. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail.

Kurstillfällen under våren 2019Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 10 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

 

Tillbaka till våra övriga kurser inom Managementsystem.