Publikationer & FoU

MariTerm AB deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom transportområdet. Bland annat deltar MariTerm AB i det virtuella forsknings- och utvecklingscentrat V-FUD SirC (Swedish Intermodal Research Centre). Övriga deltagare i dettta samarbete är:

  • KTH
  • Chalmers
  • Handelshögskolan i Göteborg
  • TransportForsk AB
  • TFK i Borlänge
  • WSP AB

Resultaten av MariTerms forskningsarbete finns redovisade under följande forskningsområden: