FoU – Rapporter

MariTerm AB har under sin verksamhetstid genomfört ett mycket stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt inom områdena:

 • Lastsäkring och säkra transporter
 • Godstransporter och miljön
 • Emissionsmodeller och emissionssammanställningar för sjöfart
 • Godstransportutvecklingen i lokalt, regionalt, och globlat perspektiv
 • Logistisk utveckling för rationellare utnyttjande av järnväg och sjöfart
 • Systemtransporter

Intressenter i projekten har förutom statliga forskningsorgan varit svenska och utländska:

 • Branschorganisationer
 • Myndigheter
 • Industriföretag
 • Transportföretag
 • Försäkringsbolag
 • Mfl.

Som ett led i vår stävan att hela tiden ligga i frontlinjen inom våra verksamhetsområden försöker vi kontinuerligt leda eller deltaga i något eller några FoU-projekt.

Våra nedladdningsbara forskningsrapporter hittar du under följande kategorier: