Utbildning i lastsäkring

MariTerm AB erbjuder följande kurser i lastsäkring (välj en kurs för mer information och anmälan):

Lastsäkring basutbud

Grundkurs LASTSÄKRING med teori och praktik (1 dag)

Lastsäkring för utlastningspersonal chaufförer, speditörer, terminalarbetare, järnvägspersonal, myndighetspersoner samt övrig personal som arbetar inom transportkedjan.

Utbildningen är kostnadsfri för anställda i TYA-anslutna företag.

Kursen gäller som delkurs 2 enligt reglerna för yrkeskompetensbevis (YKB) för yrkesförare.
IMGP2926komp
LASTSÄKRING i containers och på flak (1 dag)

Lastsäkring för personal på företag som lastar gods i containers och på flak.
JBT Foodtech inspektion
Fördjupningskurs LASTSÄKRING med med studiebesök i Göteborgs hamn (2 dagar)

Fördjupad utbildning för transportplanerare, transportköpare, rederipersonal, stuveripersonal, försäkringsmän, speditörer, transportförsäljare, besiktningsmän, järnvägspersonal samt personal hos berörda myndigheter.
Lastsakring_Fordjupningskurs
Avancerad lastsäkringskurs (2 dagar)

Avancerad lastsäkringskurs för konstruktörer, myndighetspersoner, inspektörer och lärare.
Lastsakringsbilen 30 band sidled

Lastsäkring för lärare

LASTSÄKRING för instruktörer och lärare (2 dagar)

Lastsäkringskurs för lärare på trafikskolor och gymnasier samt personer som skall handleda sina medarbetare på företaget i lastsäkring.
Lastsakring_Instruktorer
LASTSÄKRING för lärare som utbildar i BE och B96 (2 dagar)

Kursen vänder sig till trafiklärare som utbildar i behörigheterna BE och B96.
Lastsakring_be

Lastsäkring för sjötransport

LASTSÄKRING för sjöbefäl och inspektörer (2 dagar)

Tvådagarskurs enligt STCW. Kursen vänder sig i fösta hand till ansvarigt fartygsbefäl i alla fartygstyper där lastsäkring förekommer. Kursen vänder sig även till Transportstyrelsens inspektörer, landanställd rederipersonal, besiktningsmän, tillverkare och leverantörer av surrningsutrustning och lastbärare samt försäkringstjänstemän.
DSCF0036

Internkurser

Internkurs för transport- och industriföretag (normalt 1 dag)

Endagskurs i lastsäkring för utlastare och transportköpare.

Specialkurser i lastsäkring

LASTSÄKRING i servicefordon (2 dagar)

Utbildningen är en kurs i lastsäkring för brukare av service-, hantverks- och reparationsfordon.
Lastsakring_servicefordon