Utbildning i lastsäkring

MariTerm AB erbjuder följande kurser i lastsäkring (välj en kurs för mer information och anmälan):

Grundkurser

Grundkurs - Lastsäkring/YKB - Lastsäkring med teori och praktik (1 dag)

Lastsäkring för utlastningspersonal chaufförer, speditörer, terminalarbetare, järnvägspersonal, myndighetspersoner samt övrig personal som arbetar inom transportkedjan.

Utbildningen är kostnadsfri för anställda i TYA-anslutna företag.

Kursen gäller som delkurs 2 enligt reglerna för yrkeskompetensbevis (YKB) för yrkesförare.

Inga förkunskaper krävs. Deltagande på denna kurs eller Container är ett krav för att få gå en fortsättningskurs i lastsäkring (inom 12 månader från kursstart).
IMGP2926komp
Grundkurs - Container - Lastsäkring i containers och på flak (1 dag)

Lastsäkring för personal på företag som lastar gods i containers och på flak.

Utbildningen är kostnadsfri för anställda i TYA-anslutna företag.

Inga förkunskaper krävs. Deltagande på denna kurs eller Lastsäkring/YKB är ett krav för att få gå en fortsättningskurs i lastsäkring (inom 12 månader från kursstart).
JBT Foodtech inspektion

Fortsättningskurser - Förkunskapskrav någon av grundkurserna

Fortsättningskurs - Instruktör - Lastsäkring för instruktörer och lärare (1 dag)

Fortsättningskursen Instruktör - Lastsäkring för instruktörer och lärare vänder sig till personer som i sitt arbete ska vägleda sina medarbetare i lastsäkring. Utbildningen vänder sig också till lärare på trafikskolor och transportgymnasier som ska undervisa i lastsäkring.

Deltagare på denna kurs ska ha deltagit på någon av MariTerms grundkurser Lastsäkring/YKB eller Container inom 12 månader före.
Lastsakring_Instruktorer
Fortsättningskurs - Inspektör - Fördjupningskurs i lastsäkring med studiebesök i Göteborgs hamn och Arken kombiterminal (1 dag)

Fördjupad utbildning för transportplanerare, transportköpare, rederipersonal, stuveripersonal, försäkringsmän, speditörer, transportförsäljare, besiktningsmän, järnvägspersonal samt personal hos berörda myndigheter.

Deltagare på denna kurs ska ha deltagit på någon av MariTerms grundkurser Lastsäkring/YKB eller Container inom 12 månader före.
Lastsakring_Fordjupningskurs
Fortsättningskurs - Konstruktör - Avancerad lastsäkring för lärare, konstruktörer, myndighetspersoner och inspektörer (1 dag)

Avancerad lastsäkringskurs för konstruktörer, myndighetspersoner, inspektörer och lärare.

Deltagare på denna kurs ska ha deltagit på någon av MariTerms grundkurser Lastsäkring/YKB eller Container inom 12 månader före.
Lastsakringsbilen 30 band sidled

Specialkurser

Specialkurs - Sjöbefäl - Lastsäkring för sjöbefäl och inspektörer (2 dagar)

Tvådagars lastsäkringskurs i enlighet med STCW. Kursen vänder sig i första hand till ansvarigt fartygsbefäl i alla fartygstyper där lastsäkring förekommer. Kursen vänder sig även till Transportstyrelsens inspektörer, landanställd rederipersonal, besiktningsmän, tillverkare och leverantörer av surrningsutrustning och lastbärare samt försäkringstjänstemän.
DSCF0036
Specialkurs - BE och B96 - Kurs i lastsäkring för lärare som utbildar i BE och B96 (1 dag)

Kursen vänder sig till trafiklärare som utbildar i behörigheterna BE och B96.
Lastsakring_be

Internkurser

Internkurs - Företag - Anpassad internkurs i lastsäkring för företag (normalt 1 dag)

Anpassad utbildning i lastsäkring i form av företagsintern kurs som är avsedd för varuägare, transportörer, hamn- och terminalpersonal och andra som på olika sätt arbetar med godstransporter.
Internkurs - Servicefordon (4 timmar)

Utbildningen är en kurs i lastsäkring för brukare av service-, hantverks- och reparationsfordon. Under kursen behandlas allmänna föreskrifter för lastsäkring, specifika förutsättningar för lastsäkring i servicesfordon samt regler och standarder för servicefordonet och dess serviceinredning. Vid kursen informeras också om systematiskt arbetsmiljöarbete i samband med utnyttjande av servicefordon samt lämpliga krav vid upphandling av nya fordon.
Lastsakring_servicefordon