Lastsäkringskonferens 2021

Den 27 – 28 oktober kommer intresseorganisationen SAGIT (Säkring Av Gods I Trafik) att anordna en lastsäkringskonferens. Konferensen kommer helt och hållet att genomföras på distans via Zoom och liksom tidigare år svarar MariTerm AB för de praktiska arrangemangen i samband med konferensen.

Konferensen kommer att delas upp på två dagar, med två pass per dag med ett förmiddagspass kl 10 – 12 och ett eftermiddagspass kl 13 – 15, med fokus på vägtransport under första dagen och sjötransport och kombitransport den andra dagen. När respektive eftermiddagspass är avslutat kommer det att finnas möjlighet till mingel i form av flera parallella miniseminarier med små korta nischade föredrag där deltagarna är aktiva i diskussioner och mingel, se presentation av respektive miniseminarium nedan.

Följande ämnen kommer att behandlas under de två dagarna:

 • Kontroll av lastsäkring för vägtransporter. Hur är läget på vägarna och hur fungerar bedömning enligt nuvarande föreskrift?
 • Revisionen av den svenska vägföreskriften för lastsäkring; TSFS 2017:25
 • Krav på förpackningar för att klara en transport
 • Avsändaransvar för lastsäkring i Sverige och övriga Europa
 • Försäkringsbolags krav på skadeförebyggande arbete som ska förhindra godsskador
 • Nya regler för väderberoende lastsäkring till sjöss
 • Framtidens fartyg – nya fartyg, rutter och utrustning
 • Loss prevention med inriktning mot den senaste tidens olyckor med stora containerfartyg
 • Sidenvägen – krav på lastsäkring?
 • Stora Bält-olyckan och säkring av trailer på tåg

För att ladda ner hela programmet, klicka här.

För att belysa dessa ämnen kommer representanter från berörda myndigheter och näringslivet att medverka på konferensen. Konferensspråket är svenska med undantag för några få anföranden som kommer hållas på engelska.

Konferensen genomförs med hjälp av programmet Zoom via webbläsare (dock ej Internet Explorer) eller skrivbordsapplikation.

Som pausunderhållning kommer Ola Selmén att agera som reporter vid Kustbevakningens och Polismyndighetens kontroller.

Pris

Priset för deltagande är:

 • Två dagar – 3.800 kr per person exkl. moms.
 • En dag – 2.500 kr per person exkl. moms.

Anmälan

För anmälan till konferensen, klicka här.

Miniseminarier

När respektive eftermiddagspass är avslutat kommer det att finnas möjlighet till mingel i form av flera parallella miniseminarier med små korta nischade föredrag där deltagarna är aktiva i diskussioner och mingel. Max antal deltagare per seminarium är 25. Beskrivning av respektive miniseminarium finns nedan.

Dag 1

 • Praktikfall ansvar Eleonore Gren & Roger Strandberg, If Skadeförsäkring AB – Försäkringsbolaget If presenterar olika praktikfall och fokus ligger på ansvarsbiten.
 • Olyckor Richard Wester, Arbetsmiljöverket – Statistik och verkliga fall presenteras av Arbetsmiljöverket.
 • Allt om XL-fordonMariTerm AB – En av de vanligaste frågorna MariTerm får är relaterade till XL-fordon och dess påbyggnader.
 • Testning av spännband Mats Staffas, Forankra AB – Under detta seminarium kommer allt om spännband att presenteras och dessutom har det utlovats live-tester.
 • Distansutbildning och YKB Stefan Reimers & Henrik Färnbo, TYA – TYA berättar om omställningen av deras utbildningar till distans.

 Dag 2

 • Projektlaster i RoRo-fartygFredrik Hedin, Wallenius Wilhelmsen Ocean A/S – Exempel på stuvning och säkring av last ombord RoRo-fartyg.
 • SeaFlat – Intermodal lastbärare för betongelement – Nils Andersson, MariTerm AB Forskningsprojekt för en ny intermodal lastbärare för betongelement.
 • Nya verktyg från ERA för att tolka och implementera direktivets krav på lastsäkring ERA
 • Revision av CTU-kodenSven Sökjer-Petersen, MariTerm AB – Information om kommande revidering av CTU-koden.
 • Stålcoils i containers – Hamn – Om att ta fram effektiva, säkra och rationella lastsäkringslösningar så att alla parter i en transportkedja är nöjda.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 07
E-mail: petra.hugoson@mariterm.se
www.mariterm.se