Grundkurs – Lastsäkring/YKB

Lastsäkring med teori och praktik (1 dag)

Denna kurs erbjuds även som distansutbildning. Notera att YKB-behörighet inte kan erhållas på en distansutbildning. För mer information, se nedan under rubriken Distansutbildning.

Utbildning farligt gods och lastsäkring - dangerous goods and ship stability

Under kursen behandlas gällande lastsäkringsregler liksom TYA’s lastsäkringslathund. Dessa endagskurser arrangeras av MariTerm AB i samarbete med TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd).

OBS! Utbildningen är kostnadsfri för TYA-anslutna deltagare. Mot en avgift av 1 000 kr kan ett kursintyg erhållas för Delkurs 2 – Godstransporter enligt reglerna för yrkeskompetensbevis (YKB) för yrkeschaufförer.

Målsättning

Kursdeltagaren ska efter utbildningen ha grundläggande kunskap om hur last säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för att få en säker transport enligt gällande regler.

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med externa godstransporter. Deltagarna kan vara t.ex. chaufförer, utlastningspersonal på industrier, speditörer, terminalarbetare, järnvägspersonal, myndighetspersoner eller övrig personal som arbetar i transportkedjan.

Utbildningen

Utbildningen omfattar en kursdag och innehåller både teori och praktik. Lektioner och diskussioner kring grundläggande lastsäkring varvas med praktiska övningar. Vid dessa övningar får deltagarna säkra olika typer av gods på en lastsäkringsbil. Lastsäkringen utsätts därefter för de krafter som kan uppstå under transport.

Kursmaterial

Varje deltagare får kursmaterial med detaljerade uppgifter om gällande myndighetskrav och anvisningar för att på ett riktigt sätt kunna utföra god lastsäkring.

Kursintyg

Ett personligt intyg utfärdas till varje kursdeltagare.

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för anställda i TYA-anslutna företag.

Möjlighet ges för deltagare som har körkortsbehörighet C i TYA-anslutna företag, att mot en avgift av 1 000 kr/person + moms, erhålla ett av TYA utfärdat kursintyg för YKB-utbildning Delkurs 2. Kontakta gärna Kirsten Bennike på TYA för ytterligare information (Tel: 08-734 52 45).

Avgiften är 3 300 kr/person + moms för deltagare från icke TYA-anslutna företag. Möjlighet ges för deltagare med körkortsbehörighet C även i dessa företag, att mot en avgift av 1 000 kr/person + moms, erhålla ett av TYA utfärdat kursintyg för YKB-utbildning delkurs 2.

I kursen ingår kursmaterial, kursintyg och de måltider som anges i programmet.

Distansutbildning

Kursen genomförs med hjälp av programmet Zoom via webbläsare (dock ej Internet Explorer) eller skrivbordsapplikation.

Avgiften är 2 500 kr/person + moms per deltagare.

Kursprogrammet följer den ”fysiska” kursen där de praktiska momenten spelats in på film och visas digitalt.

Anmälan måste ske senast en vecka före utsatt kursdatum för att vi ska hinna skicka ut kursmaterialet före kurstillfället. Kursintyget på genomgången kurs skickas ut efter kursens slut.

För anmälan, se nedan under Kursanmälan.

Program

08.00 Kursstart

 • Transportkedjan
 • TYA Introduktionsfilm
 • Lastpåkänningar under transport: Landsväg, järnväg, sjöfart
 • Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
 • Ansvarsfrågor
 • Allmänna principer
 • Demonstration
 • Genomgång av TYA’s lathund

12.00 Lunch

 • Grupparbeten på lathunden
 • Praktiska lastsäkringsövningar
 • Föreskrifter för lastsäkring
 • Laglig last
 • Film – Praktiska prov
 • Repetition och kunskapsprov

17.30 Kursen avslutas

Övrigt

Denna kurs ligger till grund för att gå på våra fortsättningskurser; instruktör, inspektör och konstruktör.

Ytterligare information

Ytterligare information får du genom att kontakta:

MariTerm AB, Box 74, 263 21 Höganäs
Petra Hugoson
Telefon: 042 – 33 31 07
E-mail: petra.hugoson@mariterm.se
www.mariterm.se

TYA, Box 1826, 171 26 Solna
Kirsten Bennike
Telefon: 08 – 734 52 45
E-mail: kirsten.bennike@tya.se
www.tya.se

Kursanmälan

Om du vill anmäla dig till Grundkurs i lastsäkring med teori och praktik går det bra att fylla i formuläret nedan. Anmälan skickas till oss senast 7 dagar före kursstart. Din anmälan kommer att bekräftas via e-mail. Före kursstart lämnar vi närmare information om kurslokal samt vägbeskrivning. Anmälan är bindande men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid nästkommande kurstillfälle.

För TYA-anslutna deltagare bör anmälan göras direkt på TYA:s hemsida eller på TYA:s anmälningsblankett som kan skrivas ut från deras hemsida och faxas in till TYA. TYA debiterar en avbokningsavgift om 500 kr vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart.

Distansutbildning under våren 2020


Kurstillfällen under våren 2020


Kurstillfällen under hösten 2020


TYA-anslutna deltagare
För TYA-anslutna deltagare bör anmälan göras direkt på TYA's hemsida, www.tya.se

Icke TYA-anslutna deltagare

Namn:

Företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

E-mail:

Faktureringsadress:

Meddelande:Allmänna villkor

Vid ett lågt anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Om kursen blir inställd meddelar vi detta senast 7 dagar innan.

Anmälan är bindande, men kursplatsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Alternativt har företaget en plats tillgodo vid ett kommande kurstillfälle.

Faktura på kursavgiften kommer att skickas före kursstart med 10 dagar netto om annat ej är avtalat. Om ni behöver ha beställningsnr/ordernr på fakturan ber vi er inkomma med det snarast.

Tillbaka till våra övriga lastsäkringskurser.